• Zwroty i reklamacje

WYMIANY, ZWROTY I REKLAMACJE

Reklamacja uszkodzonej paczki lub wady jakościowej produktu 

Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody (ma go przy sobie każdy kurier) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Uszkodzony towar  prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji. UWAGA: Rzetelnie spisany protokół będzie podstawą do reklamacji. Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić klientowi dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.  

 

UWAGA: W celu możliwie najszybszego załatwienia sprawy związanej z wystąpieniem szkody istotne znaczenie ma niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego i poinformowanie sklepu o takim zdarzeniu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 

Gwarancja

Jaki okres gwarancji obowiązuje na towary oferowane w sklepie? 

Wszystkie towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. W każdym przypadku długość trwania gwarancji jest podana w istotnych informacjach na temat danego produktu na naszej stronie internetowej i nie jest krótsza niż 1 rok.

Występują różne długości trwania gwarancji, od 1 roku po gwarancje 2-letnie.

 

Zgłoszenie reklamacyjne

Firma PH – Paweł Bogusch jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: sklep@pescara.pl oraz nadesłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania na dole niniejszej podstrony.

W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie numeru faktury, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz dokładne opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki wraz z dowodem zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym przez nasz sklep.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika, a następnie przekazany do ekspertyzy rzeczoznawców danego producenta.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę PH – Paweł Bogusch  wynosi min. 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru i jest uzależniony od decyzji producenta przedmiotu, wydanej na podstawie oględzin reklamowanego towaru przez rzeczoznawcę producenta produktu. Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio do ich generalnego importera lub bezpośrednio do producenta danego produktu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać dodatkowo wydłużony. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy: 

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu,
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,
  • usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma PH- Paweł Bogusch ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem dostarczonego produktu oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.  

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność PH – Paweł Bogusch jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje gwarant.

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego wykorzystania czy montażu. 

Roszczenia gwarancyjne i rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, etc.

 

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

Zwrot towaru 

Kupujący ma pełne prawo zwrócić lub wymienić produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podawania przyczyn.

Opakowanie zwracanej części musi być właściwie zabezpieczone do transportu, nie może być w żaden sposób oklejone! 

Towar może zostać zwrócony wyłącznie w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. W przypadku zgody sklepu na zwrot po upływie 14 dni, zastrzegamy w takich przypadkach wyłącznie możliwość odpłatnej wymiany na inny towar.

Prawo do zwrotu produktu mają jedynie osoby fizyczne. W przypadku firm możliwa jest tylko wymiana produktu na inny. 

UWAGA WAŻNE: 

Korzystając z możliwości wymiany towaru lub odstępując od umowy bezwzględnie konieczne jest aby:

  • przedmiot był w idealnym stanie (nie używany, bez śladów montażu),
  • produkt musi być kompletny i nieuszkodzony,
  • może zostać zwrócony w opakowaniu niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku bez dodatkowych zabezpieczeń, jakimikolwiek naklejkami,
  • opakowanie musi znajdować się w dodatkowym, ochronnym pudełku/kartonie do wysyłki (trzeba zwrócić uwagę aby przedmioty ciężkie i delikatne nie przemieszczały się, a całość była unieruchomiona), aby chronić produkt i jego oryginalne opakowanie podczas transportu,
  • towary należy zwrócić wraz z formularzem zwrotu.